Mali i średni przedsiębiorcy w obliczu JPK

Mali i średni przedsiębiorcy w obliczu JPK

 

Od stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem raportowania transakcji zakupu i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. To oznacza, że do 25 dnia każdego miesiąca firmy będą musiały przesyłać do urzędu skarbowego elektroniczny dokument, opracowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Do wygenerowania JPK niezbędny jest system informatyczny, który jest zgodny z nowymi przepisami. 

Jak przygotować się do nadchodzących zmian? Jak sprawdzić, czy przedsiębiorstwo jest w ogóle objęte obowiązkiem JPK? Wszystko zależy od skali działalności i wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Na start liczymy pracowników i obroty w firmie

Co należy rozumieć przez pojęcie mały i średnie przedsiębiorstwo? Przy określaniu wielkości firmy należy wziąć pod uwagę takie kryteria jak: średnioroczne zatrudnienie, roczny obrót netto lub roczną sumę aktywów bilansu. Muszą zostać spełnione dwa kryteria równocześnie w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Głównym wskaźnikiem, który zawsze jest brany pod uwagę zawsze to liczba pracowników. Z kolei drugim warunkiem jest obrót lub suma aktywów.

Excel już nie wystarcza

Jak już mamy pewność, że od nowego roku zacznie nas obowiązywać JPK, należy sprawdzić, czy firma jest gotowa do przygotowania takiego dokumentu.

Większość dużych dostawców rozwiązań IT przygotowuje nowe wersje systemów, uwzględniające wchodzące w życie przepisy, tak, aby klienci mogli w wygodny i bezpieczny sposób generować pliki JPK zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Kontaktując się z producentem należy obowiązkowo ustalić, kiedy aktualizacja będzie gotowa i czy jej pobranie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami czy też nie.

Kompresja, podpis i strzał na bramkę

Wytyczne Ministerstwa Finansów określają nie tylko format w jakim JPK musi być przygotowany oraz dane jakie ma zwierać. Ustawodawca wskazał również jego rozmiar.

Przedsiębiorcom zaleca się również wygenerować próbne pliki dla struktur obejmujących księgi rachunkowe, magazyny, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję ryczałtową i zweryfikować je pod kątem zgodności z nowymi przepisami.

Więcej informacji o Jednolitym Pliku Kontrolnym znajduje się na stronie: http://www.comarch.pl/erp/zmiany-prawa/jednolity-plik-kontrolny/

 


Źródło: http://www.comarch.pl/erp/aktualnosci/ogolne/mali-i-sredni-przedsiebiorcy-w-obliczu-jpk/