Comarch WMS Zarządzanie

Potrzebujesz narzędzia do zarządzania magazynem wysokiego składowania?  Chcesz zdefiniować strukturę magazynową?  Obsługa nośników na magazynie to konieczność?  Przydzielając dyspozycje magazynowe chcesz znać aktualne obciążenie pracowników?  

Poznaj Comarch WMS Zarządzanie!

 

Comarch WMS Zarządzanie to narzędzie przeznaczone do zarządzania logistyką magazynową firmy. Daje możliwość zarządzania magazynem wysokiego składowania oraz magazynierami, którzy realizują przypisane im dyspozycje.

Zbuduj strukturę magazynu w pięciu krokach

Potrzebujesz podzielić magazyn przykładowo na strefy, rzędy, regały, półki? Chcesz określić wymiary, nadać priorytety, a może wskazać dozwolone/zabronione towary do składowania na danym adresie?

 

Zbuduj strukturę magazynową w Comarch WMS Zarządzanie
realizując 5 kroków:

  1. Zdefiniuj obiekty, które będą wykorzystane w strukturze.
  2. Przeciągając wybrane obiekty zbuduj strukturę magazynu.
  3. Ustaw odpowiednie algorytmy zarządzania.
  4. Upewnij się, że wskazałeś poprawny zakres dla obiektów.
  5. Wygeneruj strukturę magazynową.

Zarządzaj pracownikami magazynu

Aplikacja Comarch WMS Zarządzanie to narzędzie wspierające zarządzanie i monitorowanie pracy magazynierów. Kierownik odpowiedzialny za pracowników magazynu, zanim przydzieli do realizacji kolejną dyspozycję magazynową, może zweryfikować aktualne obciążenie magazynierów. Wiedząc ile dyspozycji zostało przydzielone do magazyniera i ile już zrealizował, może racjonalnie przydzielać kolejne zadania do realizacji. Przydzielone dyspozycje magazynowe realizowane są w aplikacji Comarch WMS Magazynier. Stan wykonania przydzielonego zadania kierownik może na bieżąco monitorować. Ponadto może weryfikować efektywność pracy magazynierów korzystajac z rankingu pracowników.