Comarch Mobile Zarządzanie

Comarch Mobile Zarządzanie to rozwiązanie umożliwiające zarządzanie pracownikami mobilnymi oraz osiągniętą przez nich sprzedażą z poziomu jednej aplikacji.

Sprawdź jak łatwo można monitorować efekty pracy oraz zarządzać pracownikami działu sprzedaży.

Aplikacja Comarch Mobile Zarządzanie współpracuje z Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

Poznaj korzyści

Comarch Mobile Zarządzanie to aplikacja dla dyrektorów i kierowników sprzedaży umożliwiająca sprawne zarządzanie pracownikami mobilnymi na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu poprzez:

 • szybki sposób planowania, przeplanowywania, potwierdzania i odrzucania działań pracownikom,
 • analizowanie danych z wykorzystanie raportów,
 • optymalizacja tras, podczas planowania działań,
 • podgląd działań wykonanych przez pracowników w Comarch Mobile Sprzedaż »,
 • możliwość sprawdzenia aktualnego położenia pracowników oraz analizy zarejestrowanych przez nich tras,
 • dodawanie i edytowanie znaczników (statusów pracy), wymaganych do raportowania pracy pracowników,
 • sprawną komunikację z pracownikami oraz możliwość przekazywania pilnych wiadomości,
 • zarządzanie rejonami, pracownikami oraz kontrahentami.

Responsive Web Design sprawia, że strony aplikacji automatycznie dostosowują się do rozmiaru ekranu w związku z czym aplikacja jest przejrzysta i wygodna w użytkowaniu na każdym urządzeniu typu smartfon, tablet, PC.

W zależności od systemu Comarch ERP z jakim współpracuje aplikacja mobilna, dostępność poszczególnych funkcjonalności może być zróżnicowana. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu pozyskania szczegółowych informacji.

Monitorowanie

Dla pracowników przebywających poza biurem istotna jest możliwość łatwej komunikacji z współpracownikami. Z kolei z punktu widzenia osób zarządzających ważną kwestią jest monitorowanie aktualnego położenia pracowników oraz tras przejazdów przedstawicieli handlowych zarejestrowane w Comarch Mobile Sprzedaż

Kierownicy bezpośrednio odpowiedzialni za wybranych pracowników w firmie mogą w wygodny sposób poprzez przeglądarkę internetową:

 • monitorować bieżące pozycje pracowników z perspektywy mapy,
 • sprawdzać, czy trasy zostały zaplanowane i wykonane optymalnie do potrzeb,
 • definiować indywidualne statusy pracy wymagane do raportowania pracy pracowników,
 • sprawdzać pozycje GPS pracowników, w których wykonywali operacje tj. rozpoczęcie dnia pracy, zatwierdzanie zamówienia, wykonanie zdjęcia z Comarch Mobile Sprzedaż
 • przesyłać pilne komunikaty do swoich pracowników.

Optymalnie zaplanowany dzień pracy

Kierownik planując działania swoim pracownikom może uwzględnić najbardziej optymalną trasę oraz czas potrzebny na przejazd. Dodatkowo można wyświetlać natężenie ruchu, co również usprawni planowanie działań.

 

Zaplanuj optymalny dzień pracy w trzy kroki

 1. Podaj działanie jakie chcesz zaplanować oraz wskaż miejsce jego rozpoczęcia.
 2. Wskaż kontrahentów, których powinien odwiedzić pracownik.
 3. System sam zaplanuje optymalną trasę przejazdu i pokaże ją na mapie.

 

Kierownik może planować działania z wykorzystaniem optymalizacji tras, wszystkim swoim pracownikom, za których jest odpowiedzialny. Ale również każdy z pracowników, który na co dzień rejestruje swoje trasy przejazdu, może w analogiczny sposób zaplanować sobie samemu optymalny dzień pracy.